Ik was een verlegen meisje…

Introvert zijn… Het is al heel mijn leven een issue. In principe was het ‘verlegen zijn’ waar ik zelf een issue van maakte. Na jarenlang worstelen met mijn eigen karaktertrek, die ik dus ‘verlegenheid’ noemde, kwam ik tot het inzicht dat ik introvert ben. Ik las in tussentijd veel boeken over dit onderwerp en verdiepte me erin. Introvert zijn is niet hetzelfde als verlegenheid, leerde ik. Introversie is evenmin een negatieve karaktereigenschap, iets wat ik zelf wel altijd geloofde. Eens ik deze begon te waarderen, zag ik er zelfs de voordelen van in. En die zijn er wel degelijk.

Wat is introversie?

Introvert zijn wordt meestal omschreven als verlegen en teruggetrokken zijn. Vaak wordt het zelfs ook gelinkt aan een gebrek aan zelfvertrouwen, schuw of contactgestoord zijn en antisociaal gedrag. Ik leerde uit ervaring dat dit vooroordelen zijn.

Blijkbaar neigt één derde van de wereldbevolking naar introversie. Introverte mensen zijn rustig en bedachtzaam. Ze treden liever niet op de voorgrond en hoeven niet in de spotlights te staan. Maar – en dit is een belangrijke – dit wil niet per definitie zeggen dat ze dat niet kunnen, zoals de vooroordelen laten uitschijnen. Een introvert persoon kan evengoed het voortouw nemen in een groep of in een gesprek met mensen waar hij/zij zich goed bij voelt of kan evengoed een speech geven op een bedrijfsfeest.

Introverte personen floreren meestal in een niet al te prikkelende omgeving en laden op wanneer ze alleen zijn. Dit laatste is heel belangrijk om te erkennen als introvert persoon. Dit heb ik zelf pas vrij laat ingezien of durven toegeven. Het is gewoon dik oké om alleen te zijn en alleen te willen zijn. Je hebt dat als introvert zelfs broodnodig. Ik geniet daar nu van en kan absoluut niet meer zonder.

In onze Westerse maatschappij lijkt het vaak dat extravert zijn de norm is. Het beeld van de succesvolle zakenman die alles voor mekaar krijgt door zijn vele contacten wordt geïdealiseerd. Je wordt in deze maatschappij beloond door extravert gedrag te vertonen. Om die reden wordt introvert gedrag gestigmatiseerd en proberen introverte mensen zich extravert te gedragen. Nogmaals: introverte mensen kunnen spreken voor groepen, het voortouw nemen in een gesprek, een bedrijf leiden of kortom extravert gedrag vertonen. Het vergt van hen echter veel meer dan voor extraverten. Introverte mensen dienen werkelijk terug op te laden na extraverte activiteiten. Dit doen ze meestal door alleen te zijn. Ze kunnen zelfs uitgeput geraken door te veel sociale activiteiten. Introverten kunnen dus zeker tijd doorbrengen of socializen in een groep, maar trekken zich nadien terug om in hun eentje hun energiepeil weer op te krikken. Extraverten krijgen net energie van de tijd die ze in groepen doorbrengen en van sociale activiteiten. Hierin ligt dus een groot verschil in beide persoonlijkheidskenmerken.

Wat introverte kenmerken op een rij. Introverte mensen:

 1. zijn bedachtzaam en rustig
 2. observeren liever en houden zich op de achtergrond
 3. dienen op te laden na (te) veel sociale activiteiten
 4. genieten ervan om alleen te zijn en krijgen er energie van
 5. houden graag hun cirkel klein
 6. zijn zelfbewust

Het tegenovergestelde is extraversie, een term bedacht door Sigmund Freud. Extraverte personen zijn meer spraakzaam en avontuurlijk ingesteld. Het grootste verschil is er tussen beide persoonlijkheidstypes tussen de manier waarop ze communiceren en ideeën ontwikkelen. Beiden nemen op een verschillende manier besluiten, introverten zijn zoals we al gezegd hebben veel bedachtzamer terwijl dit bij extraverte personen eerder impulsief zal gebeuren. Ook het omgaan en verwerken van prikkels verloopt bij beiden anders.

Afstemmen op jezelf

Eerst was het belangrijk om voor mezelf helder te hebben wie ik was en wat ik wilde. Door over introversie te lezen, leerde ik meer over mezelf. Ik herkende stukken in mezelf, in mijn persoonlijkheid, die ik anders niet zou kunnen benoemen of ‘de vinger op kon leggen’. Het was als het ware een ‘eye opener’. En daarmee bedoel ik niet dat introversie als een soort van diagnose of label dient te fungeren, als iets wat je eerst moet herkennen om er iets mee te doen. Het was voor mij een goede manier om af te stemmen op mezelf.

Als introvert over jezelf leren, jezelf en je ‘eigenaardigheden’ als het ware leren kennen is een stap naar dat afstemmen. Om te beginnen leer je dat er vele anderen zijn, die net als jij, graag alleen zijn en genieten van rust en stilte. Daarnaast kan het voor jezelf een geruststelling zijn dat je eigenlijk helemaal niet raar of eigenaardig bent. Wat is trouwens normaal? Vraag jezelf liever af wat voor jou normaal voelt. Wat anderen normaal vinden of wat de maatschappelijke norm is, is hierbij niet van tel.  Persoonlijke groei is eigenlijk hetgeen je op de eerste plaats dient te zetten. Dit dien je voor jezelf te doen en je doet het tegelijkertijd voor de mensen om je heen. Hoe beter je jezelf voelt en dit ook uitstraalt, hoe meer je voor je huisgenoten en andere dierbaren kan betekenen.

Stille hobby’s

Omdat stille mensen vaak behoefte hebben aan fantasierijk denken, houden ze vooral van rustige activiteiten zoals schrijven, lezen, gamen, mediteren, yoga, tekenen, schilderen, breien, naaien, tuinieren, koken of muziek spelen. Nog eentje die voor mij heel heilzaam werkt is in mijn eentje gaan wandelen in de natuur. Hier kan ik heel erg van genieten en laad ik meteen van op. Dit doe ik dan ook heel regelmatig.

Kracht

Als je je introverte eigenschappen omarmt en deze dus echt aanvaardt, zijn ze een zegen en kunnen ze je kracht worden. De voordelen van introversie bestaat wel degelijk! Ellen Jansegers maakt er zelfs een opsomming van in haar boek ‘Zwijgen is goud‘:

 • Je denkt na vooraleer je actie onderneemt (bedachtzaam)
 • Je luistert en hoort echt wat de ander zegt
 • Je hebt een diepe innerlijke wereld
 • Je hebt een grote creativiteit
 • Je bent innovatief
 • Je hebt een sterk observatievermogen
 • Je hebt oog voor detail
 • Je bent empatisch
 • Je hebt een sterk inlevingsvermogen
 • Je hebt doorzettingsvermogen
 • Je legt verbanden en ziet structuren
Advertentie

Maartboek #5: Think and grow rich

Stap 7: Besluitvaardigheid

Uitstelgedrag – het tegenovergestelde van besluitvaardigheid – blijkt een veelvoorkomende vijand te zijn die vrijwel iedereen moet overwinnen. Ik vecht hier ook veel te vaak naar mijn zin tegen. Succesvolle mensen nemen snel beslissingen en komen vrijwel nooit op een genomen besluit terug.

Daarnaast komt er nog eens bij dat meningen heem goedkope handelswaren zijn. Je krijgt ze voor niks. Het is echter belangrijk dat je je hierdoor niet laat leiden en op jezelf vertrouwt. Als je toch meningen of informatie van anderen nodig hebt om je te helpen een besluit te nemen, verzamel die gegevens dan onopvallend, zonder je doel te onthullen. Houd je ogen en oren open – en je mond dicht – als je de gewoonte van snelle en wijze besluitvorming wil aanleren. Eigenschappen van ware wijsheid zijn bescheidenheid en stilte.

Stap 8: Volharding

Volharding, oftewel doorzettingsvermogen, is een essentiële factor bij het omzetten van een verlangen naar een (financieel) resultaat. De basis van volharding is wilskracht. Wilskracht en verlangen vormen, indien ze goed gecombineerd worden, een onoverwinnelijk team.

Het is slechts aan weinigen weggelegd om ondanks tegenwerking of tegenslag door te gaan tot ze hun doel bereiken. Het gemak waarmee je je gebrek aan volharding de baas kan worden, hangt volledig af van de intensiteit van je verlangen.

Napoleon Hill omschrijft vier stappen om doorzettingsvermogen te ontwikkelen:

 1. Kies een vastomlijnd doel dat wordt gesteund door een brandend verlangen om het te bereiken.
 2. Stel een vastomlijnd plan op en onderneem actie om dat plan direct uit te voeren.
 3. Sluit je mind af voor negatieve en ontmoedigende invloeden, ook voor de negatieve opmerkingen van familie, vrienden en kennissen.
 4. Investeer in een prettige relatie met één of meer mensen die je aanmoedigen om zowel je plan als je doel te verwezenlijken.

Stap 9: De kracht van de Mastermind

Een Mastermind of denktank kan gedefinieerd worden als een harmonieus coördineren van kennis en inspanning tussen twee of meer mensen voor het bereiken van een concreet doel. Als de hersenen van een groep mensen harmonieus en gecoördineerd samenwerken, is de cumulatief opgewekte energie beschikbaar voor ieder individu in die groep. En mensen nemen blijkbaar karaktereigenschappen, gewoontes en denkwijzen over van degenen met wie ze omgaan. Je kan dus maar beter zorgvuldig uitzoeken wie je in je kring opneemt.

Stay tuned voor de laatste vier stappen van deze methode!

Maartboek #4: Think and grow rich

Ik heb duidelijk wat meer tijd nodig om dit boek te bestuderen. Het is zo interessant met zo veel informatie om in je op te nemen. Doordat er eind maart ook een tripje naar Italië gepland stond, ben ik er niet helemaal door geraakt. Bij deze loopt het maartboek dus verder in april, want ik wil dit boek zeker uitlezen en hier verder bespreken.

Stap 4: Specialistische kennis

Er zijn twee soorten kennis: algemene en specialistische kennis. Het is dus die tweede soort die hier van belang is. Kennis alleen levert geen rijkdom op. Je dient de kennis te structureren, slim toe te passen en te richten op het specifieke doel om die rijkdom te verwerven.

Betrouwbare bronnen van kennis zijn de volgende:

 • je eigen ervaring en opleiding
 • ervaring en opleiding die beschikbaar zijn door samenwerking met anderen (een Mastermind-groep)
 • hogescholen en universiteiten
 • internet/ bibliotheken
 • specifieke cursussen (bv. deeltijds onderwijs, avondopleidingen, online cursussen)

Het is dan ook belangrijk dat je blijft doorgaan met het verwerven van specialistische kennis gericht op je belangrijkste doel of activiteit. De weg naar succes is de weg van jezelf blijven ontwikkelen. Iemand die in zijn vrije tijd bereid is om te studeren, getuigt van daadkracht om obstakels op de weg naar boven te ruimen. Bovendien trekt hij hiermee ook de aandacht van mensen die kansen kunnen bieden.

Stap 5: Verbeeldingskracht

Onze verbeelding is letterlijk de werkplaats waar alle ideeën ontstaan. Met behulp van de verbeeldingskracht van je mind krijgt je verlangen vorm en daadkracht. Alles wat je je kan inbeelden, kan je waarmaken!

Er zijn ook twee vormen van verbeeldingskracht: de synthetische of samengestelde en de creatieve verbeeldingskracht. De eerste wordt vaak gebruikt door uitvinders: ze smeden nieuwe combinaties van bestaande denkbeelden, ideeën of plannen. Deze vorm schept niets, het werkt met ervaring, opleiding en waarnemingen die je creatief combineert. Via de creatieve verbeeldingskracht communiceert de eindige menselijke mind rechtstreeks de Oneindige Intelligentie, het Grote Al, het Universum (je mag het noemen zoals je wil) waar alle energie zich bevindt.

De creatieve verbeeldingskracht werkt wanneer je bewustzijn in een uitzonderlijk hoog tempo functioneert, bijvoorbeeld wanneer je bewustzijn wordt gestimuleerd door de emoties van een sterk verlangen. Dit creatieve vermogen wordt alerter en ontvankelijker voor vibraties naarmate je het vaker gebruikt. Meditatie is een goede manier om dit vermogen te ontwikkelen.

Stap 6: Gestructureerde planning

Eén van de praktische stappen van stap 1 was het opstellen van een definitief praktisch plan om uit te voeren. Om een dergelijk plan op te stellen heb je het volgende nodig:

 • Zoek contact met zoveel mogelijk mensen, die nodig zijn om je plan op te stellen en uit te voeren. Maak gebruik van het Mastermind-principe.
 • Inventariseer weke beloning of voordelen je aan de leden van je denktank kan bieden. Niemand is bereid langere tijd te werken zonder een vorm van compensatie. Deze vergoeding hoeft niet altijd in de vorm van geld te zijn.
 • Probeer minimaal twee keer per week met je Mastermind-groep af te spreken totdat je het moment hebt bereikt dat je gezamenlijk het plan hebt geperfectioneerd.
 • Zorg voor volmaakte harmonie tussen jezelf en elk lid van je Mastermind-groep.

Napoleon Hill bespreekt verder in dit hoofdstuk uitgebreid wat leiderschap inhoudt-

 • Er zijn twee vormen van leiderschap: leiderschap met instemming en sympathie van de volgens (de meest effectieve vorm) en leiderschap met dwang, zonder instemming en sympathie van de volgers.
 • De belangrijkste eigenschappen van effectief leiderschap: standvastige moed, zelfbeheersing, een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, ondubbelzinnige besluitvaardigheid, vastomlijnde plannen, de gewoonte om meer te don dan waar je voor betaald wordt, een aangename persoonlijkheid, sympathie en begrip, oog voor detail, de bereidheid om volledige verantwoordelijkheid te nemen en samenwerking
 • De tien belangrijkste oorzaken van falend leiderschap
 • Sectoren waar nieuw leiderschap nodig is

Om je vaardigheden en capaciteiten effectief aan te bieden op de markt, dien je de KKM-formule toe te passen en uit te voeren. Dit houdt in dat Kwaliteit plus Kwantiteit plus de juiste Mindset gelijk staat aan het meest optimale aanbod van je diensten.

 • Kwaliteit van je dienstverlening houdt in dat de uitvoering van elk detail van wat je doet op de meest efficiënte manier mogelijk wordt uitgevoerd, terwijl er continu oog is voor verdere verbetering.
 • Kwantiteit van je diensten betekent de gewoonte om al je vaardigheden en capaciteiten altijd in te zetten met het doel zo veel mogelijk diensten te verlenen. Je bekwaamheid neemt toe door meer ervaring.
 • Mindset betekent je denkwijze en de gewoonte om je aangenaam in te zetten, wat leidt tot een harmonieuze samenwerking met collega’s en partners.

Dit hoofdstuk wordt afgesloten door een zelfkennis-test, bestaande uit 28 vragen, die jaarlijks dient te worden beantwoord als zelfevaluatie-tool om verbeterpunten als doelen te stellen voor het volgende jaar.

Maartboek #3: Think and grow rich

Succes en rijkdom zijn volgens Napoleon Hill te bereiken als je de 13 stappen in zijn boek volgt.

Stap 1: Verlangen

Wie rijk wil worden, stelt Napoleon Hill, dient te verlangen naar een welvarend leven, met een mindset die een obsessie wordt. Vervolgens dienen er concrete plannen bedacht te worden om die rijkdom te verwerven en dienen die plannen uitgevoerd te worden met een vastberadenheid die geen mislukking toestaat.

Hierbij zijn ook zes concrete, praktische stappen te zetten:

 1. Bepaal het exacte bedrag, dat je verlangt, en schrijf het op.
 2. Bepaal exact wat je ervoor overhebt om in ruil dat geldbedrag te ontvangen.
 3. Bepaal de datum waarop je het geldbedrag in je bezit wilt hebben.
 4. Stel een concreet en duidelijk plan op. Begin onmiddellijk met de uitvoering van dit plan, ongeacht of je er klaar voor bent of niet.
 5. Schrijf een heldere, beknopte verklaring waarin je de bovenstaande stappen uitschrijft.
 6. Lees je schriftelijke verklaring twee keer per dag hardop, vlak voordat je ’s avonds naar bed gaat en ’s ochtends direct als je wakker bent. Zie, voel en geloof dat het al werkelijkheid is.

Als dat wat jij wilt doen, goed voelt en je bent daarvan overtuigd, doe het dan. Maak je droom waar, ongeacht wat anderen zeggen als je te maken krijgt met een tijdelijke tegenslag, want zij weten waarschijnlijk niet dat elke mislukking een zaadje in zich draagt van een gelijkwaardig succes.

Stap 2: Geloof en overtuiging

Geloof is de belangrijkste alchemist van de geest. Als geloof vermengd wordt met gedachten en emoties, pikt het onderbewustzijn uit zichzelf de benodigde bijbehorende frequentie op.

Daarbij is het dan belangrijk om te weten hoe je geloof en overtuiging ontwikkeld. Geloof is een mindset die je zelf kan creëren door autosuggestie: repeterende instructies geven aan je onderbewustzijn. En Napoleon Hill legt echt de nadruk op het belang hiervan. Eigenlijk overtuig je door autosuggestie je onderbewustzijn dat je oprecht gelooft dat je krijgt wat je vraagt. Je onderbewustzijn zal zich door die overtuiging laten leiden, want onze hersenen weten niet wat echt is en wat niet, en geeft je er een rotsvast vertrouwen voor terug. Uit dat absolute vertrouwen ontstaan concrete plannen van aanpak om te kunnen ontvangen wat je verlangt.

Je mind neemt uiteindelijk de gedaante aan van je meest overheersende gedachten. Als je dit eenmaal inziet, begrijp je ook dat het van wezenlijk belang is om je geest te vullen met positieve gedachten. Die positieve mindset geeft je onderbewustzijn instructies, die meteen worden geaccepteerd en uitgevoerd. Dit wetende is het logisch dat gedachten met een negatieve of destructieve lading net zo gemakkelijk in een fysiek equivalent worden omgezet. Maar niemand is gedoemd tot pech, hoewel wel veel mensen hiervan overtuigd zijn. Ze hebben niet in de gaten dat ze hun eigen tegenslagen uitlokken doordat hun onderbewustzijn hun eigen negatieve geloof in pech oppikt en tot realiteit maakt in het dagelijks leven.

Stap 3: Autosuggestie

Hier wordt nogmaals duidelijk dat Napoleon Hill veel belang hecht aan autosuggestie. Nu wijdt hij een hele ‘stap tot succes’ aan het onderwerp. Hij legt nog eens uitgebreid uit hoe autosuggestie werkt en geeft daarbij volgende instructies:

 1. Zoek een rustige plek waar je niet gestoord wordt, sluit je ogen en herhaal hardop je verklaring, die je in stap 1 geschreven hebt. Visualiseer daarbij dat je hetgeen je wil al bezit.
 2. Herhaal deze oefening zo vaak mogelijk totdat je in gedachten hetgeen je wil werkelijk voor je kan zien.
 3. Leg de verklaring naast je bed en lees deze voordat je gaat slapen en zodra je opstaat, totdat ze in je geheugen is gegrift. Instructies aan je onderbewustzijn die met een gevoel worden gekoppeld zijn het sterkst. En geloof is de meest effectieve emotie (zie stap 2).

De eerste drie stappen houden al heel wat inhoudelijk denk- en schrijfwerk in. Tijd om aan de slag te gaan dus. Ik wil er nog even bij vermelden dat dit specifiek over geld gaat of over money mindset. Maar in principe kan je deze werkwijze ook toepassen op elk ander thema dat je wil bereiken.

Maartboek #2: De kracht van gedachten

Gedachten zijn dingen, schrijft Napoleon Hill. Bovendien zijn ze onvoorstelbaar krachtig als ze gecombineerd worden met een concreet doel, doorzettingsvermogen en een vurig verlangen.

Hij vertelt hierbij het verhaal van Edwin C. Barnes die aan het begin van de twintigste eeuw met een goederentrein naar New Jersey spoorde om uitvinder Thomas Edison te ontmoeten. hij had zelfs geen geld voor een treinticket. Barnes was echter vastbesloten om de zakenpartner van Edison te worden. Edison gaf hem de kans om op zijn kantoor te werken. Barnes begon echter onderaan de ladder en deed in eerste instantie klusjes die niet belangrijk waren. Edison vertelde later dat hij bij de eerste ontmoeting met Barnes al in de mot had dat de jongeman vastberaden was om zijn doel te bereiken. Uiteindelijk behaalde Barnes zijn doel. De gelegenheid deed zich echter voor in een andere vorm dan Barnes zich had voorgesteld. En laat dat nu de sluwe gewoonte van kansen zijn: ze glippen vaak door de achterdeur naar binnen en zijn daarbij nog eens vermomd als tegenslag of als een tijdelijke mislukking. Wellicht is dit de reden waarom veel mensen kansen niet herkennen. Edison ontwikkelde een nieuwe kantoormachine: de Edison Dictating Machine. Zijn verkopers waren echter niet enthousiast en waren van mening dat het veel moeite zou kosten om het apparaat et verkopen. Barnes zag zijn kans en verkocht het zo succesvol dat Edison hem een contract aanbood om het over het hele land te promoten en te distribueren. Edison en Barnes waren meer dan dertig jaar zakenpartners.

Eén van de grootste oorzaken van falen is de gewoonte om op te geven bij een tegenslag. Vaak zal iemand eerst met tegenslagen en mislukkingen te maken hebben voordat er succes in zijn leven verschijnt. Mislukking is een oplichter met gevoel voor ironie en geslepenheid: hij wordt enthousiast wanneer hij iemand laat struikelen op momenten dat succes binnen handbereik is. Volharding en vastberadenheid zijn dus de boodschap.

Succes komt toe aan wie zich bewust is van succes. Mensen falen in dit succes om verschillende redenen:

 • Omdat ze toelaten dat hun bewustzijn is gericht op falen zonder dat ze dat doorhebben. De kunst is dus om je mindset te veranderen van een bewustzijn dat ontvankelijk is voor falen naar een bewustzijn voor succes.
 • Omdat ze de gewoonte hebben om alles en iedereen te beoordelen volgens hun eigen mening en overtuiging
 • Omdat hun denkpatroon doordrenkt is met armoede, tekort, ellende, mislukking en verlies en ‘rijkdom’ niet kunnen bevatten.

Met nog wat prachtige verhalen waarbij duidelijk ‘vastberadenheid’ centraal staat, sluit Napoleon Hill de inleiding af met een quote van dichter William Ernest Henley: “You are the master of your fate, the captain of your soul. De ‘ether’ waarin onze aarde zweeft, de substantie waarin we bewegen en zijn, is een vorm van energie, die met een onvoorstelbaar hoge snelheid vibreert. Die substantie is met een vorm van universele kracht gevuld en past zich aan aan de aard van onze gedachten. Zo worden we op een natuurlijke manier onbewust beïnvloed en worden onze gedachten omgezet in een tastbaar equivalent. En deze kracht doet geen poging om onderscheid te maken tussen destructieve en constructieve gedachten. Onze hersenen raken op hun beurt gemagnetiseerd door de dominante gedachten die ons bewustzijn en ons onderbewustzijn beheerden. Op onverklaarbare wijze trekken deze magnetische krachten mensen, levensomstandigheden en situaties aan, die samenkomen door de intentie van onze dominante gedachten. Dit is pure kwantumfysica en dus wetenschap!

In de rest van het boek worden deze dertien stappen tot succes verder uitgewerkt.

Maartboek #1: Think and grow rich

Dan is het hoog tijd om het maartboek voor te stellen. Deze maand staat in het teken van ‘Think and grow rich’ van Napoleon Hill. Ik lees de Nederlandse vertaling ervan door Michael Pilarczyk. Deze laatste is een Nederlands mediaondernemer, schrijver, spreker en presentator van Pools-Nederlandse afkomst. Dit boek kwam begin jaren negentig op het pad van Michael Pilarczyk. Hij heeft het boek jarenlang bestudeerd. Het veranderde zijn leven.

‘Think and grow rich’ is volgens Pilarczyk de klassieker der klassiekers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en succes. De waarheden en wijsheden die Napoleon Hill beschrijft zijn tijdloos, de wetten en regels zijn universeel, het zijn de wetten van De Natuur. Napoleon Hill werkte ruim twintig jaar aan de inhoud van dit boek en publiceerde het in 1937. Een best oud boek dus! Het werd geschreven in een geheel andere tijd. Napoleon Hill voerde het onderzoek voor het boek op verzoek van Andrew Carnegie, een Amerikaane staalmagnaat en filantroop van Schotse afkomst. Carnegie was ervan overtuigd dat succes het resultaat was van een bepaalde denkwijze en een aantal praktische principes. In 1908 had Napoleon Hill, toen een jonge journalist, een interview met de inmiddels 73-jarige Carnegie. Carnegie deed Hill in dat gesprek het voorstel om de filosofie van succes te ondezoeken en te beschrijven en deze waardevolle kennis wereldwijd te verspreiden.

Dit boek gaat over de kracht van gedachten en mindset. Vergelijk jezelf met een radio: er is AM en FM. Als je leeft op een middengolffrequentie en je wilt muziek horen in een mooie kwaliteit, niet dof maar met prachtige hoge en lage tonen, dan zal je moeten afstemmen op FM. Een hogere frequentie, waar alles geweldig mooi klinkt. Het leven is als een radio. Je moet opschakelen naar een hogere frequentie. En om daar te komen moet je een beslissing nemen. Je hebt wellicht geen idee hoe, maar het moment dat je een besluit neemt, gebeurt het. Dan verhoogt je emotionele vibratie en daardoor begin je automatisch alles aan te trekken wat je nodig hebt om alles te krijgen wat je wil. Het gaat om wat je gelooft, waarvan je overtuigd bent op een heel diep niveau in je onderbewustzijn. Dat is de vibratie waarmee je in harmonie bent en die vibratie controleert je resultaten.

Zin in…

Februariboek #4: Opgeruimd

Februari is al ten einde. Wat ging het weer snel. Het was dan ook de kortste maand van het jaar.

Ik heb deze maand twee categorieën in huis aangepakt met de KonMari-methode: namelijk kleding en boeken. Zoals eerder gezegd heb je wel wat tijd nodig om je hele huis aan te pakken.

Ik begon met kleding zoals aangegeven in het boek. Dit ging eigenlijk vrij vlot en werkte echt wel verslavend. Ik heb twee grote zakken kleren naar spullenhulp gebracht. Twee gróte zakken! Enkel en alleen van mijn eigen kleding, nog geen kinderkleding. Ik moet zeggen: het is echt bevrijdend om mijn luchtige kleerkast te zien na de hele klus. Ik heb het ineens tegoei gedaan. Er was één kledingstuk dat ik absoluut niet kon wegdoen: een prachtig zijden tuniekje uit Vietnam. Dit werd met de hand gemaakt door een lokale kleermaker. Het is eigenlijk een souvenier aan een hele mooie reis naar Vietnam, vijftien jaar geleden. Dit is een typisch kledingstuk wat je echt nooit draagt. Je zou zeggen dat dit dus geen enkele bijdrage heeft. Maar omdat het zo mooi is en een emotionele waarde heeft, word ik hier uiteraard blij van. Ik heb het heel voorzichtig opgestreken – wat het lag in een zak in mijn kleerkast – en het hangt nu aan een kapstok te pronken aan de zijkant van mijn kleerkast. Ik zie het vanuit mijn bed, dus ’s avonds als ik ga slapen en ’s ochtends als ik wakker word, zie ik gewoon pure schoonheid. Zo fijn dit. Dat ik dit niet eerder had bedacht?! En zo heeft ook dit kledingstuk heel veel nut.

Met de hand geborduurd op deze mooie zijde stof.

Ik gebruikte ook de vouwmethoden van Marie Kondo. Hierover kan je verschillende filmpjes vinden op YouTube. In deze link wordt het vouwen van de basis kledingstukken getoond: https://youtu.be/IjkmqbJTLBM. Het vouwen is een rustgevende activiteit en de opgevouwen kledingstukken zorgen ook voor rust in de kleerkast. Je mag gerust je eigen accent eraan geven. Zo vouwt Marie alle kledingstukken aan de voorkant naar binnen, ik doe dit aan de achterkant. Dat voelt natuurlijker aan voor mij. Het belangrijkste is dat de kledingstukken rechtop staan in plaats van liggen. Dit is overzichtelijker en je vindt je kledingstukken gemakkelijker terug.

Rechtopstaand gevouwen t-shirts
Rechtopstaande broeken
Hang je kleren zo dat ze rechts omhoog gaan. Dus links hangen de zwaardere, donkere, langere stukken en links de kortere, lichter van kleur en materiaal. Lijnen die rechts omhoog gaan stellen mensen blijkbaar op hun gemak.

Boeken vond ik om één of andere reden moeilijker om weg te doen. Met boeken ga je op dezelfde manier te werk: leg ze allemaal op de grond en laat ze één voor één door je handen gaan terwijl je je afvraagt of je er blij van wordt. Ik word namelijk van veel boeken blij en heb er ook veel gekregen, wat het moeilijker maakt om ze weg te doen.

Even recapituleren: de belangrijkste ‘regeltjes’ van de KonMari methode in een notendop:

Werk per categorie

Eerst wegdoen

Kiezen: word je er blij van?

Opbergen: geef alles een eigen plek

De opruimklus zal dus verder gaan en ik zal er hier regelmatig op terugkomen. Dit was nog maar het begin.

De kunst van het opruimen verandert je leven drastisch.

Februariboek #3: Tidying up with Marie Kondo

Hoofdstuk 2: Eerst wegdoen

Ooooooh ok!! Aan het begin van het tweede hoofdstuk benoemt Marie Kondo eindelijk een termijn. Dat was hetgeen ik miste in het eerste hoofdstuk: over welke tijdspanne ziet ze zo’n grote opruimklus van je hele huis realiseerbaar? Aan het begin van dit hoofdstuk heeft ze het dus over zes maanden. Oef seg! Ik schreef dan wel in het vorige stukje dat ik momenteel in quarantaine zit en die dagen (Enfin, de laatste paar dagen dan toch, de eerste dagen bestonden toch vooral uit platte rust) zou kunnen gebruiken om volgens de KonMari-methode op te ruimen. Er gingen wel al wat alarmbelletjes af: In één keer alles opruimen? Dat is toch keiveel werk?? Het blijkt dus dat je er wel wat tijd voor kan uittrekken dus, om die hele klus te klaren.

Maak je een voorstelling van je einddoel voordat je begint

Zoals we al weten is het van cruciaal belang dat we eerst gaan weggooien vooraleer we gaan opbergen. Maar ook daar gaan nog een aantal stappen aan vooraf:

 1. Bedenk eerst wat je einddoel is: Wat heeft er in eerste instantie voor gezorgd dat je wilde gaan opruimen? Wat hoop je ermee te bereiken? Stel jezelf je ideale leefomstandigheden voor. Probeer concrete bewoordingen te verzinnen zodat je je levendig kan voorstellen hoe het zal zijn om in een troepvrij huis te leven. Voor mij klinkt een ‘lichte, luchtige, zijdezachte lifestyle met een leuk accentje’ bijvoorbeeld heerlijk. Je kan deze gedroomde levensstijl gedetailleerd uitschrijven of je kan ‘m visualiseren.
 2. Achterhaal waarom je zo wil leven: Als je bij jezelf blijft doorvragen, zal je waarschijnlijk tot een eenvoudige conclusie komen: het wegdoen en opbergen heeft maar één doel en dat is gelukkig worden.
 3. Bekijk wat je zoal hebt

Hoe te kiezen: word je er blij van?

Dit is volgens Marie dé gemakkelijkste en nauwkeurigste maatstaf bij het beslissen wat er weg moet. Haar boek heet in het Engels ‘Spark joy’. Het is dus één van de basisregels van de KonMari-methode. Neem elk object in je hand en vraag jezelf af: word ik er blij van? Does it spark joy? Zo ja, dan hou je het. Zo nee, weg ermee. De truc is wel om het object echt vast te pakken en dan te voelen wat het met je doet.

Eén categorie per keer

Verzamel alles wat in dezelfde categorie valt op één plek. Pas dan kan je bevatten hoeveel je hebt. Je kan al eens verschieten als je bijvoorbeeld al je kleding op één hoop ziet liggen. Door al je spullen, die vaak goed verborgen liggen, aan het daglicht bloot te stellen en ze als het ware tot leven te wekken, wordt het verrassend gemakkelijk om te beslissen of ze je iets doen.

Een goed begin

De moeilijkheidsgraad van het weggooien verschilt enorm per categorie. Naast de fysieke waarde van spullenzijn er nog drie factoren die ergens waarde aan toevoegen: functie, informatie en emotie. En wanneer zeldzaamheid ook nog eens meespeelt, verdubbelt de moeilijkheidsgraad van het wegdoen.

Wat met je familie/huisgenoten?

Marie was als teenager blijkbaar al helemaal bezeten door opruimen. Ze nam zelfs de kamers van haar broer en zus en alle andere ruimte in huis onder handen. Ze gooide daarbij zelfs ook spullen van haar familieleden weg, omdat ze vond dat ze deze spullen niet meer nodig hadden. Vaak werden de spullen niet gemist. Maar wanneer haar huisgenoten wel ontdekten dat Marie hun spullen had weggegooid, kreeg ze de volle laag en mocht ze enkel haar eigen kamer nog opruimen. Achteraf bezien realiseerde ze zich wel dat het arrogant was om andermans spullen weg te gooien en dat ze een andere aanpak diende te zoeken.

Je stilletjes bezighouden met het wegdoen van je eigen overbodige spullen is de beste manier om om te gaan met een familie die niet opruimt. Ze worden als het ware aangestoken door jouw voorbeeld. Als er iemand begint op te ruimen, veroorzaakt dat een kettingreactie. In zekere mate zal je door enkel je eigen spullen op te ruimen ook meer in staat zijn om de rommeligheid van je familie te verdragen.

Het is ook geen goed idee om je eigen spullen die je niet meer nodig hebt op te dringen aan je familieleden. Marie gaf bijvoorbeeld veel van haar kleding door aan haar jongere zus. Er zijn twee redenen waarom jongere zussen (of broers) de neiging hebben om kleren te bewaren die ze niet echt leuk vinden. De ene is dat het moeilijk is om iets weg te gooien wat je van familie hebt gekregen. En ten tweede weten ze niet precies wat ze leuk vinden, waardoor het moeilijk is om te beslissen of ze het moeten weggooien. Spullen doorgeven aan iemand die ze goed kan gebruiken en ervan kan genieten is natuurlijk wel een uitstekend idee.

Opruimen is een gesprek met jezelf

Marie heeft het gevoel dat ze dicht bij zichzelf staat tijdens het opruimen. Bij het zorgvuldig nagaan van elk object dat je bezit of het je blij maakt of niet, lijkt of je een gesprek met jezelf aangaat, waarbij de bezittingen fungeren als medium. Hierom is het belangrijk dat je een rustige plek uitzoekt om de persoonlijke waarde van je spullen in te schatten. Marie raadt zelfs af om muziek op te zetten, of hoogstens wat achtergrondmuziek zonder zang of duidelijke melodielijn. Het beste moment om eraan te beginnen is trouwen ’s ochtends vroeg.

Wat te doen als je iets niet kan weggooien?

Het menselijk beoordelingsvermogen kan ingedeeld worden in twee soorten: intuïtief en rationeel. Bij uitzoeken wat we niet meer nodig hebben is het het rationele gedeelte dat ons vaak parten speelt. Hoewel we intuïtief weten dat we iets niet meer willen hebben, werpt ons rationele brein allerlei argumenten in de strijd om het toch te houden, zoals ‘misschien heb ik het later nog eens nodig’ of ‘het is zonde om het weg te gooien’. Het is zeker niet verkeerd om te twijfelen. Niet kunnen beslissen toont een zekere gehechtheid aan een bepaald object. Daarnaast kunnen niet alle beslissingen puur intuïtief genomen worden. Hierom dienen we dan ook elk object zorgvuldig te beoordelen, zonder dat we afgeleid worden door gedachten over verspilling.

Als je iets tegenkomt wat je moeilijk kunt wegdoen, bedenk dan goed waarom je het in de eerste plaats hebt. Waarom je het aangeschaft hebt en wat het toen voor je betekende. Herwaardeer de rol die het in je leven speelt. Bijvoorbeeld: Kledingstukken die je ooit hebt gekocht, maar nooit aandoet. Waar heb je het gekocht en waarom? Je kan misschien besluiten dat je in de winkel het wel mooi of cool vond uitzien, maar eenmaal gedragen dat het je toch niet echt stond. Dan heeft het toch een belangrijke functie vervuld: het heeft je geleerd dat je met dergelijke kledingstukken niet staat en dat je geen kledingstukken in deze stijl of kleur meer hoeft te kopen. Bedank hiervoor!

Als je dus iets tegenkomt wat je moeilijk weg kan doen, denk dan diep na over het nut dat het heeft gehad in je leven. Het zal je verbazen hoeveel bezittingen hun rol al hebben vervuld. Door hun bijdrage te erkennen en ze met dankbaarheid los te laten, zal je werkelijk in staat zijn om de dingen, die je bezit, en daarmee je leven op orde te krijgen. Er blijven dan alleen die dingen over dei je echt koestert.

De opruimwerken zijn dus gestart. Zoals aangegeven ben ik begonnen met mijn kleding. Het gaat goed, het voelt goed. Hierover later meer…

Februariboek #2: Opgeruimd staat netjes

Het eerste hoofdstuk stel meteen een rake vraag: “Waarom kan ik mijn huis niet netjes houden?”. Marie gaat er in de volgende onderdeeltjes op in:

Je kunt niet opruimen als je het nooit geleerd hebt

Ieder van ons keer wel eens over z’n voeten over de rommel die we maakten als kind. “Ruim je kamer op!”. Da horden we ook wel eens van onze ouders. In dit opruimen zijn we volgens Marie allemaal autodidact, want we hebben het nooit geleerd van onze ouders en zijn evenmin van de hunne. Onderdak is één van onze levensbehoeften. Dus je zou denken dat de plek waar we wonen net zo belangrijk is als het voedsel dat we eten en de kleding die we dragen. Toch wordt opruimen, het werk waardoor een huis leefbaar blijft, in de meeste samenlevingen volkomen genegeerd vanwege de misvatting dat opruimen iets is wat je door ervaring leert en wat dus geen training behoeft. Doen mensen die al langer opruimen dan anderen het dan beter? Dit blijkt niet zo te zijn en wel in tegendeel. We gaan het dus leren met de KonMari-methode.

In één keer goed opruimen

Marie Kondo was blijkbaar als kind een beetje een buitenbeentje. Het lezen van tijdschriften voor huisvrouwen was haar favoriete bezigheid. Ze probeerde ook alles uit waar ze artikels over las: koken en naaien, maar dus ook opruimen. Dit werd al gauw haar grootste passie. Maar er was één probleem dat onoplosbaar bleek: hoe vaak ze ook opruimde, het duurde niet lang of het was weer een troep. Marie dacht lange tijd dat dit jojo-effect erbij hoorde. Ze las dit immers ook in de artikels in haar tijdschriften. Maar hoe langer ze er mee bezig was en hoe meer ze zichzelf erin verdiepte, leerde ze dit dit niet klopte. Als je het écht grondig doet en in één reuzenklus je hele huis opruimt, zal je het voor altijd netjes kunnen houden, ook al ben je van nature een luie sloddervos.

Een klein beetje opruimen betekent een leven lang opruimen

“Ruim elke dag een klein beetje op”, is wat Marie Kondo in eerste instantie leerde uit de artikels in haar tijdschriften. Dit klinkt alleszins overtuigend. Dat je het nooit af lijkt te krijgen, komt juist doordat je een klein beetje per keer opruimt. En dit heeft dan weer met gewoonten te maken. Als het je gewoonte is om telkens een beetje op te ruimen, wat bij heel veel mensen zo zal zijn, is het erg moeilijk om deze af te leren omdat deze er al jaren zijn ingesleten. Een mens kan zijn gewoonten niet veranderen als hij niet eerst zijn manier van denken verandert. De ultieme sleutel tot succes is: als je in één keer goed opruimt, in plaats van stukje bij beetje, kan je je manier van denken drastisch veranderen. Dit brengt zo’n grote verandering teweeg dat het effect heeft op je emoties en ook onweerlegbaar invloed zal hebben op je manier van denken en je leefgewoonten. Opruimen geeft namelijk onmiddellijk zichtbaar en tastbaar resultaat: dit liegt niet. Wauw, dit klinkt toch echt wel een nieuw begin.

Ga voor perfectie

Ook hierover leerde Marie eerst het tegenovergestelde: “Ga niet voor perfectie. Begin rustig aan en gooi elke dag iets weg.”. Je raadt het al: Nope, dit werkt niet! “Ga in slechts één keer voor perfectie”, zegt Marie hierop. Opruimen is gewoon een lichamelijke handeling. Het werk kan grofweg in tweeën gedeeld worden: beslissen of je iets wel of niet weggooit en beslissen waar je het opbergt. Iedereen kan het! En als je het jojo-effect wil vermijden, is dit de enige manier.

Zodra je begint, reset je je leven

Een veel voorkomend fenomeen is dat veel mensen onder druk gaan opruimen, bijvoorbeeld voor een examen. Dit komt me heel erg bekend voor uit mijn studententijd. Ik dacht dat het aan mijn uitstelgedrag lag. Maar dit is dus blijkbaar wel een dingetje. En zodra de ‘crisis’, of het examen, gepasseerd is, is onze opruimpassie ook verdwenen, want het probleem, in dit geval de noodzaak om te studeren voor een examen, is óók opgeruimd. Dit betekent niet dat je van opruimen ook echt rustig wordt. Hoewel het je tijdelijk een opgewekt gevoel kan geven, houdt deze opluchting niet aan, omdat je de eigenlijke oorzaak van je onrust niet hebt aangepakt. Als je je voor de gek laat houden door die tijdelijke opluchting na het opruimen van de fysieke ruimte, zal je nooit onder ogen zien dat dat je eigenlijk je psychische ruimte dient op te ruimen. Zichtbare troep leidt ons af van de werkelijke oorzaak. Rommel maken is dus eigenlijk een instinctieve reflex die onze aandacht afleidt van de kern van de zaak. Dus als je je niet kan ontspannen in een schone, nette kamer, probeer dan eens na te gaan waar die onrust vandaan komt. Als je kamer schoon en net is, kan je niet anders dan naar binnen kijken. Vanaf het moment dat je begint met opruimen, word je gedwongen je leven te resetten. Als gevolg daarvan zal je leven beginnen te veranderen. Daarom kan je best zo snel mogelijk beginnen met het opruimen van je huis, want daarna heb je pas de ruimte om de zaken die er werkelijk toe doen onder ogen te zien. Het opruimen is slechts een middel. Het ware doel is dat je je leven kunt inrichten zoals je altijd al wilde.

Opbergexperts zijn hamsteraars

Opbergsystemen lossen het rommelprobleem niet op: ze zijn slechts een doekje voor het bloeden en dus ook een opbergmythe. Dingen wegstoppen creëert de illusie dat het probleem is opgelost, maar vroeg of laat zitten alle opbergdozen vol, ligt de kamer weer bezaaid met spullen en is er weer een nieuw, handig opbergsysteem nodig, waardoor je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. En daarom herhaalt Marie nogmaals dat opruimen begint met weggooien. We moeten oefenen in zelfbeheersing en weerstand bieden aan de behoefte om onze bezittingen op te slaan, tot we klaar zijn met uitzoeken wat we echt willen en moeten houden.

Sorteer per categorie, niet per plek

Tijdens haar talrijke opruimacties realiseerde Marie Kondo zich dat hetzelfde soort spullen op meerdere plekken in huis worden opgeborgen. Als we dus elke plek afzonderlijk opruimen, valt het ons niet op dat we eigenlijk hetzelfde werk staan te doen op een andere plek en daardoor in een vicieuze cirkel terechtkomen. Om deze neerwaartse spiraal te vermijden ruim je dus op per categorie, niet per plek.

Pas de methode niet aan aan je persoonlijkheid

Marie heeft de gewoonte om alles in categorieën in te delen. Zo deelde ze mensen in typen in en dacht ze dat ze haar opruimcursus ook aan de persoonlijkheid van haar klanten diende aan te passen. Maar opruimen moet beginnen met weggooien, ongeacht het type persoon. Zolang haar klanten dit principe begrijpen, hoeft ze haar lesprogramma niet aan te passen.

Maak van opruimen een speciale gebeurtenis

Er bestaan twee soorten opruimen: dagelijks opruimen en ‘speciale gebeurtenisopruimen’. Het dagelijks opruimen, dat bestaat uit iets gebruiken en het daarna weer op z’n plek terugleggen, zal altijd deel uitmaken van ons leven zolang we kleren, boeken, schrijfmateriaal,… nodig hebben. Dit dagelijks opruimen wordt tot een minimum beperkt na het speciale gebeurtenisopruimen. Het heeft ook met mindset te maken. Veel mensen hebben al jaren het negatieve zelfbeeld van een sloddervos te zijn en dat het dus niet de moeite waard is om op te ruimen. Dit verdwijnt als mensen hun eigen perfect opgeruimde plek hebben. Deze drastische verandering verandering in hoe je naar jezelf kijkt, het vaste geloof dat je alles kunt wat je je voorneemt, transformeert je gedrag en je manier van leven. Als je eenmaal hebt ervaren wat een krachtige impact een perfect geordende ruimte heeft, zal je nooit meer teruggaan naar een rommelhuis.

Dit gaat dus duidelijk niet enkel om opruimen alleen. Het gaat over mindset, resetten en verandering. Dit is een begin. Dit boek komt op het juiste moment. Door het virus, waar we ondertussen allemaal al bijna twee jaar worden bezig gehouden, ben ik deze week aan huis gekluisterd. Het ergste is voorbij, ik kan me dus wel met wat dingen bezig houden ondertussen: laat dat dus het perfecte moment zijn om die grote klus, het speciale gebeurtenisopruimen, te doen. Want zo gaat dat met het Universum hè! Synchroniteiten, mannekes…

Februariboek #1: Opgeruimd!

Het februariboek is dus “Opgeruimd! De manier om orde en rust in je leven te brengen.” van Marie Kondo.

Marie Kondo wordt dé opruimgoeroe genoemd. Haar manier van opruimen, de KonMari-methode genoemd, is een internationaal fenomeen geworden. Ze heeft al enkele boeken over opruimen geschreven. En ze heeft ook een eigen Netflix serie “Tydying up with Marie Kondo”, waarin ze elke aflevering mensen helpt spullen uit te zoeken en te kiezen voor wat hen blij maakt. 

De sleutel tot succesvol opruimen is dus in grote lijnen om alleen de zaken te bewaren waar je echt van houdt en de rest weg te doen. “De KonMari-methode is een simpele, slimme en effectieve manier om rommel voor altijd uit te bannen. Begin met wegdoen. Ga dan de ruimte reorganiseren, grondig, helemaal, in één keer. Als je deze strategie toepast, zul je nooit meer in de rommel zitten.”

Verder kan opruimen gewoonweg life changing zijn. Marie Kondo zegt dat je met het op orde brengen van je huis ook je zaken en je verleden op orde brengt. Het resultaat is dat je veel duidelijker ziet wat je nodig hebt in het leven en wat niet, wat je wel en niet moet doen.

Klinkt veelbelovend toch! Let’s go!

%d bloggers liken dit: